Недеља, 05.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Косјерић у 2019. години

Петак, 5. јул 2019. 
Ажурирано: 25. септембра 2019.

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Косјерић у 2019. години

Решење о расподели средстава можете преузети ОВДЕ.

Решење о именовању Комисије можете преузети ОВДЕ.

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ
Образац пријаве можете преузети ОВДЕ
Образац буџета можете преузети ОВДЕ

Избори за чланове Савета месне заједнице Брајковићи

Четвртак, 20. јун 2019. 

На основу члана 74. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014, 101-2016 др-закон и 47/2018), члана 118. став 4. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/19) и члана 15. Одлуке о месним заједницама општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/18), председник Скупштине општине Косјерић расписује 

И З Б О Р Е
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРАЈКОВИЋИ

  1. РАСПИСУЈУ СЕ избори за чланове савета МЗ Брајковићи
  2. Избори ће бити одржани 4. августа 2019. године; 
  3. Изборе ће спровести Изборна комисија за спровођење избора чланова савета месне заједнице; 
  4. Избори ће се спровести ускладу са Одлуком о о месним заједницама општине Косјерић, Статутом општине Косјерић и Статутом месне заједнице Брајковићи; 
  5. Одлуку објавити на сајту Општине Косјерић, Службеном листу општине Косјерић, локалном медију, огласним таблама Општине и МЗ Браковићи. 

У Косјерићу, дана 20. јуна 2019. године. 

Председник Скупштине, 
Иван Ликић

Коначне резултате избора за Савет МЗ Брајковићи можете преузети ОВДЕ

Решење о закучењу бирачког списка можете преузети ОВДЕ
Обрасце и обавештења у вези избора можете прузети ОВДЕ

Јавни увид нацрта измене Плана детаљне регулације „Видик“ Дивчибаре

Четвртак, 25. јул 2019. 

Општинска управа општине Косјерић , на основу чл. 50 . Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 54/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14 , 145/14, 83/2018 и 3 1/2019 и чл. 57 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", 32/2019), 

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ВИДИК“ ДИВЧИБАРЕ

Јавни увид трајаће 30 дана, и то од 25.07.2019. године закључно са 23.08.2019. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 10, ходник, на другом спрату, сваког радног дана од 8 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs). 
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал, надлежна служба Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.
Примедбе и сугестије на Нацрт измене плана детаљне регулације "Видик" могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 23. 0 8 201 9 год ине
Јавна седница Комисије за планове одржаће се 27.08.2019. године, са почетком у 12 часова у згради општине Косјерић, сала број 3 у приземљу.
Након обављеног јавног увида, Комисија за планове Скупштине општине Косјерић, сачиниће извештај.

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе о пштине Косјерић

Нацрт текста Плана можете преузети ОВДЕ
Графичку документацију можете преузети ОВДЕ

Јавнa лицитацијa за продају хране и пића за учеснике и посетиоце турнира за време трајања турнира „Kосјерић 2019“ у времену од 16:00 часова до 01:00 час

Уторак, 23. јул 2019. 

На основу Одлуке Председника Спортског савеза општине Косјерић, број 03 - 04/ 2019. године од 21.07.2019. године, Организациони одбор великог летњег турнира у малом фудбалу „Косјерић 2019“, који организује Спортски савез Општине Косјерић на спортском полигону – на теренима за мале спортове од дана 07.08.2019. године до 17.08.2019. године, а зависно од временских услова, оглашава

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ПРОДАЈУ ХРАНЕ И ПИЋА ЗА УЧЕСНИКЕ И ПОСЕТИОЦЕ ТУРНИРА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ТУРНИРА „КОСЈЕРИЋ 2019“ У ВРЕМЕНУ ОД 16:00 ЧАСОВА ДО 01:00 ЧАС

1. Општи услови:

1.1. Почетна цена на лицитацији је 30.000,00 динара.
1.2. Гарантни износ за учешће на лицитацији је 6.000,00 динара.
1.3. Лицитациони корак - најмање померање почетне цене је 2.000,00 динара.

Опширније

Јавни увид у Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Високонапонског далековода 2x400 kV Бајина Башта - Обреновац

Понедељак, 15. јул 2019. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- др. закон), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА 2Х400kV БАЈИНА БАШТА - ОБРЕНОВАЦ
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПНОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА 2Х400kV БАЈИНА БАШТА - ОБРЕНОВАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2х400kV Бајина Башта - Обреновац (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2х400kV Бајина Башта – Обреновац на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 15. јула 2019. године до 13. августа 2019. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у згради Градске управе Града Београда, градске општине Обреновац, скупштине града Ваљева и општина Бајина Башта, Косјерић, Лајковац и Уб, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 13. августом 2019. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у уторак, 23. јула 2019. године са почетком у 11,00 часова у згради Градске управе града Ваљева, Карађорђева 64, Ваљево.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 28. августа 2019. године са почетком у 11,00 часова у згради Градске управе града Ваљева, Карађорђева 64, Ваљево.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Нацрт Плана можете преузети ОВДЕ
Стратешку процену утицаја можете преузети ОВДЕ.
Шему листова за општину Косјерић можете преузети ОВДЕ.

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo