Naslovna
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА 10 СТУДЕНАТА PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 26 novembar 2015 20:48

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА  КОСЈЕРИЋ

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

ОГЛАШАВА

  КОНКУРС

 ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА 10 СТУДЕНАТА

         Услови конкурса:

   - да су редовни студенти виших школа или факултета акредитованих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а који се финансирају из буџета Републике Србије,

          - да током целокупног трајања редовних студија нису обновили ниједну годину,

          - да први пут уписују другу и сваку наредну годину студија,

          - да нису корисници студентске стипендије или студентског кредита који се додељују из буџета Републике Србије и

          - да имају пребивалиште на територији општине Косјерић.

           Стипендије се додељују у износу од 50 до 80 евра месечно (у зависности од године студија) у динарској противвредности по студенту.

           Кандидати се могу пријавити до 10.децембра 2015.године (последњи дан за пријаву је 10.децембар 2015.године). Документа се предају на шалтеру општинске писарнице.

           Кандидати су дужни да уз пријаву поднесу следећа документа:

          - уверење да су редовни студенти;

          - уверење о просечној оцени у току студирања;

          - уверење о месту пребивалишта;

          - доказ о приходима чланова домаћинства (првих 6 месеци 2015.године) и

          - потврду из надлежне месне заједнице (о поменутој потврди кандидати се могу информисати у својој месној заједници).

           Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.

           Комисија за доделу општинских стипендија ће на основу критеријума регулисаних у члану 4. Правилника о условима за остваривање права на општинску стипендију („Службени лист општине Косјерић“, број 12 од 12.августа 2013.године)  доставити предлог о кандидатима који испуњавају услове конкурса Општинском већу на усвајање које ће на првој наредној седници донети одлуку о додели стипендија.

 Редослед студената за доделу стипендија утврдиће се на основу следећих критеријума:

1.        Просечна оцена биће бодована по обрасцу: просечан успех у току студија * 40/10 (максималан број бодова по овом критеријуму је 40)

2.        Уписана година студија:

-       друга година ........................    2 бода

-       трећа година ........................    4 бода

-       четврта година ....................   7  бодова

-       пета или шеста година ....... 10  бодова

3.        Приходи по члану домаћинства за период јануар-јун текуће године:

-       виши од 30.000,00 динара по члану домаћинства .................  0 бодова

-       у распону од 25.001,00 до 30.000,00 динара ...........................    5 бодова

-       у распону од 20.001,00 до 25.000,00 динара ...........................  10 бодова

-       у распону од 15.001,00 до 20.000,00 динара ...........................  20 бодова

-       у распону од 10.001,00 до 15.000,00 динара ...........................  30 бодова

-       у распону од 5.0001,00 до 10.000,00 динара ...........................  40 бодова

-       испод 5.000,00 динара ...............................................................  50 бодова

 Приговори на ранг листу подносе се Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема одлуке. Између Општинског већа (кога заступа председник општине) и студента закључиће се уговор којим ће се регулисати даља међусобна права и обавезе.

  У  Косјерићу, 25.11.2015.године

 
КОНКУРС ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА И КРМАЧА У 2015. ГОДИНИ PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 23 novembar 2015 15:48

На основу члана 13. став 2. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Службени гласник РС“, број 10/13), Решења Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-02802/2015-09 од 03.04.2015. године о давању претходне сагласности на Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2015. годину и тачке 2.1. Програма мера, Закључка Скупштине општине Косјерић број: 06-13/15 од 02.06.2015. године и Одлуке Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Косјерић број:320-19/2015 од 20.11.2015. године, УО Фонда расписује:

КОНКУРС

ЗА

 

РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА И КРМАЧА У 2015. ГОДИНИ

 ОДЛУКА

УСЛОВИ КОНКУРСА

ЗАХТЕВ

ЗА РЕГРЕС ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА ПРИПЛОДНИХ ГРЛА КРАВА И КРМАЧА У 2015. ГОДИНИ 

 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.3.4/2015 PDF Štampa El. pošta
sreda, 18 novembar 2015 13:30

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ
 
  

Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Косјерић

Врстана ручиоца: Градска и општинскауправа

Интернет страница наручиоца: www. kosjeric.rs

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

 

 

1.                    Врста предмета набавке: радови

 

2.                    Опис предмета набавке: Набавка радова на изградњи јавне расвете, Партија 1. Набавка радова на изградњи јавне расвете у делу Ул. Станоја Павловића у Косјерићу,  код градског гробља

 

3.                    Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:

Набавкарадованаизградњирадованаизградњијавнерасвете   - сектор F- 45231400 - Радовинаизградњиелектроенергетскихводова

 

4.                    Основ за примену преговарачког поступка: члан 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама

 

5.                    Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: У току отвореног поступка јавне набавке наручилац није добио ниједну понуду

 

6.Позив за подношење понуда на ручилац доставља:

1.        ППУП „Зарић“ доо из Бајине Баште, Тарска 43,

2.        ПД „Процесор електроника“ д.о.о. Ваљево, Карађорђева 120/5и

3.        „БС- пројект“ доо из Ваљева, Oбилазни пут бб.

 

7.Лицезаконтакт: Милинко Крстић, 

                        Број факса : 031/781-441

                        Е - mail адреса: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

 

 

 
Lokalna samouprava PDF Štampa El. pošta

Lokalna samouprava je autonomni sistem upravljanja lokalnim zajednicama, konstituisanim na užim delovima državne teritorije. Ona je istovremeno originerna i osnovna organizacija vlasti. Razvijenost lokalne samouprave je i jedan od uslova demokratije i pravne države. Kako je samouprava lokalnim zajednicama pravo građana obično garantovano ustavom, za državu ono znači obavezu da stvori uslove za kontinuirano funkcionisanje lokalne zajednice kao celine.

 
МЗ МУШИЋИ PDF Štampa El. pošta
nedelja, 15 novembar 2015 19:49
ОБАВЕШТЕЊЕ ОВДЕ...
 
Набавкa радова за уређење (ревитализацију) пољских путева PDF Štampa El. pošta
nedelja, 15 novembar 2015 19:32
ОДЛУКА О ДОДОЕЛИ УГОВОРА - ОВДЕ
 
MЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 12 novembar 2015 12:16

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ МЗ ТУБИЋИ

 ОБАВЕШТЕЊЕ     ЗА   ЈАВНОСТ

ОЧНА  КУЋА  „SPHERALUX“

Кнез  Михаилова  бр. 21а,Београд

Телефон: + 381 11 186 676

Факс:  +  381 11 186 676

                           Организује   са   Месном   заједницом  Тубићи, у  суботу   дана  14.11.2015.године  од  11 часова до 14 часова у просторијама Основне школе у Тубићима:

  1. Бесплатну  проверу  вида.
  2. Диоптријски рамови италијанских и француских произвођача по цени 50% нишој од цена у малопродајним објектима.
  3. Диоптријска  стакла  најпознатијих  фирми по цени 50% нижој од цена у малопродајним објектима.
  4. Компијутерска  уградња.
  5. Плаћање на  12 месечних рата без камате преко пензионог  чека.

За све информације обратите се Очној кући на горе наведене телефоне или  референту  за  Месну заједницу  Тубићи   Слађани Милошевић  на    моб. 060 82 56 229

                                                                                                                            Савет МЗ Тубићи

 
Još članaka...
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 77
Нови број - 11/2015
 

Kontakt e-mail adresa lica za postupanje:
nacelnik.uprave.kosjeric@gmail.com 

 

                                                                                                                                                               ИНФОРМАТОР О РАДУ                                                          

 
 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Javne nabavke i javni pozivi


   

Mediji 

Obrasci i Formulari

 
-------------------------------------------------
 ---------------------------------
 -------------------
 -----
 -----
 ----------------
------------------------------
-------------------------------------------------
 
 
 
  


  

Broj trenutnih posetilaca

Imamo 9 gostiju na mreži
Broj pregleda članka : 1266198
User:  Pass:        Izgubljen password? Username?   |   Register