Naslovna
ОБАВЕШТЕЊЕ - фабрика воде "Saint Johns" PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 21 jul 2016 08:31

             

Четвртак, 21. јул 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ У ФАБРИЦИ ВОДЕ "Saint Johns" У КОСЈЕРИЋУ     

Имајући у виду тренутну ситуацију везану за фабрику воде "Saint Johns", као и гласине које се ових дана појављују у јавности, дужност нам је да грађанима пренесемо тачне информације везане за дешавања у фабрици воде "Saint Johns" у Косјерићу. 

Због тога у наставку преносимо писмо господина Мише Јовановић, извршног директора "Aquawell Group AG" упућено председнику Општине Косјерић, господину Милијану Стојанић: 

"Поштовани господине Председниче,

Користим ову прилику кратко да Вам се јавим у нади да ћете да прихватите моје писмо.

Хтео сам лично да Вам се захвалим за сарадњу коју је Општина Косјерић пружила мојој компанији Аудиотел В д.о.о. у Галовићима бб, у Косјерићу, и да укажем моје поштовање према Вама као Председнику Општине.

Као што знате фабрика воде "Saint Johns" још није почела са радом, и вероватно Ви и многи други људи у Косјерићу се питате зашто. Због тога имам моралну обавезу да Вам објасним ситуацију и зашто фабрика још не ради. 

Први разлог зашто фабрика није почела са радом јесте обезбеђење финасија које траје дуже од предвиђених рокова али само зато што се фабрика налази у Србији па инвеститори имају неповерење према нашој држави и желе да провере све по неколико пута везано за инвестицију па због тога су финансијски рокови пробијени.

Други разлог је што ја нисам физички присутан у Косјерићу и своје пуно поверење сам указао сада већ бившем генералном директору Драгану Спасојевићу, а што се показало као велика грешка јер је господин Спасојевић изиграо моје поверење и ја сам у једном моменту био изгубио контролу над фабриком. Због тога сам јуче сменио господина Драгана Спасојевића са места функције генералног директора и послао сам ново обезбеђење у фабрику.

"Aquawell Group AG"  ће сада у што краћем могућем року да се потруди да санира целокупну ситуацију и да покрене фабрику и крене са производњом.

Хоћу још и да Вас обавестим да сам ја о свему обавестио и амбасадора Швајцарске у Београду као и амбасадорку Србије у Швајцарској.

Ја сада нисам у прилици да дођем у Косјерић због целе ситуације али дозволићу себи да Вас лично позовем у петак 22. јула 2016, у време које Вама одговара.

У нади да ћете разумети све и прихватити мој позив срдачно Вас поздрављам и желим свако добро.


С поштовањем,

Миша Јовановић 
Извршни директор Aquawell Group AG"  


 
Конкурс - јавни радови 2016 PDF Štampa El. pošta
sreda, 20 jul 2016 08:47

             

Среда, 20. јул 2016.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ 

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15), Акционог плана запошљавања општине Косјерић за 2016.годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализација програма и мера активне политике запошљавања у 2016.години (број:2240-101-5/2016 од 08.07.2016. године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ
  
Споразум   
Текст конкурса  
Пријава за спровођење јавног рада  
   


 
Рани јавни увид - МХЕ "Ластва" PDF Štampa El. pošta
sreda, 20 jul 2016 06:52

            

Среда, 20. јул 2016.

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ "ЛАСТВА"     

Општинска управа општине Косјерић, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ РАНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗРАДИ МХЕ "ЛАСТВА"
(на територији општине Косјерић)

Рани јавни увид трајаће 15 дана од 26.07.2016. године закључно са 10.08.2016 године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.1, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs)

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал  Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Ластва“, Одељење  за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић (канцеларија број 24, на другом спрату), пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени  материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Служби за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 10.08.2016. године.

По завршеном раном јавном увиду Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Косјерић.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИНВЕСТИЦИЈЕ, ИЗГРАДЊУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
  
Текст Плана   
Намена површина 
  


 
Јавни увид - ПДР за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода PDF Štampa El. pošta
sreda, 20 jul 2016 05:38

             

Среда, 20. јул 2016.

ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА 110 kW бр. 116/2 ТС "КОСЈЕРИЋ" - ТС "ВАЉЕВО 1"

Општинска управа општине Косјерић, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15), 

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА 110 kW бр. 116/2 ТС "КОСЈЕРИЋ" - ТС "ВАЉЕВО 1"
(на територији општине Косјерић) 

Jавни увид трајаће 30  дана од 26.07.2016. год. закључно са 25.08.2016. год. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.1, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал  Плана детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода ДВ бр.116/2 ТС “Косјерић” – ТС “Ваљево 1”, Одељење  за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић (канцеларија број 24, на другом спрату), пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени  материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Служби за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 25.08.2016. год.

По завршеном јавном увиду у нацрт планског документа, Комисија за планове општине Косјерић одржава јавну седницу и припрема извештај о обављеном јавном увиду у нацрт планског документа.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 30. августа 2016. године у сали број 5 Општине Косјерић са почетком у 12 часова.

Јавној седници могу присуствовати правна и физичка лица која су поднела примедбе на плански документ.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИНВЕСТИЦИЈЕ, ИЗГРАДЊУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
 
Текст Плана   
Планирана намена 


 
Набавка стручног надзора - водовод Цикоте PDF Štampa El. pošta
utorak, 19 jul 2016 12:27

             

Уторак, 19. јул 2016.

НАБАВКА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СЕОСКОГ ВОДОВОДА СА ИЗВОРА У ЦИКОТАМА    

Набавка услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији сеоског водовода са извора на кат. пар. 1083/7 КО Цикоте, општина Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Ј.Н. бр. 1.2.10/2016 

Позив за подношење понуда  
Конкурсна документација   
  


 
Радови на мосту у Дуњићима PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 18 jul 2016 11:46

             

Уторак, 18. јул 2016.

РАДОВИ НА МОСТУ У ДУЊИЋИМА           

У току су радови на мосту преко реке Полошнице у Дуњићима.

Вредност инвестиције је 3.235.608.00 динара. Средства су обезбеђена из Фонда солидарности Европске уније, а радове изводи "ГМН План" д.о.о. из Пожеге. 

  
    
  


 
ДЕМАНТИ - ИНФОРМЕР PDF Štampa El. pošta
sreda, 13 jul 2016 07:34

            

Среда, 13. јул 2016.

ДЕМАНТИ ПОВОДОМ ПИСАЊА ДНЕВНОГ ЛИСТА "ИНФОРМЕР"                                                                                                                                                        

У штампаном издању независних дневних новина "ИНФОРМЕР" од 12. јула 2016. године, стоји да је Жељко Рстић организатор и генерални спонзор 36. културно-туристичке манифестације "Чобански дани". 

Овим путем обавештавамо заинересовану јавност да оно што је изречено у горе наведеном чланку НДН "ИНФОРМЕР" НИЈЕ ТАЧНО

Господин Рстић организује богат забавни програм под својом шатром за време одржавања 36. културно-туристичке манифестације "Чобански дани", али он није организатор ни генерални спонзор ове манифестације, већ су организатори Општина Косјерић са својим установама, Министарство трговине, туризма и телекомуникација и "Ваљевска пивара" а.д. Ваљево. 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 
РАДОВИ НА СТАРОЈ ЗГРАДИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ PDF Štampa El. pošta
utorak, 12 jul 2016 06:32

             

Уторак, 12. јул 2016.

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СТАРЕ ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МИТО ИГУМАНОВИЋ"                                                                            

У току су радови на реконструкцији старе зграде ОШ "Мито Игумановић" у Косјерићу. 

Вредност инвестиције је 31.273.407,30 динара, средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су из Фонда солидарности Европске Уније, а радове изводи ГПД "Кеј" д.о.о. из Ваљева. 

    
  
  
  


 
РАДОВИ НА ПУТНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 11 jul 2016 13:01

            

Понедељак, 11. јул 2016.

РАДОВИ НА ПУТНОЈ ИНФРАСТУКТУРИ                                   

У току су радови на побољшању путне инфраструктуре у општини Косјерић који обухватају санацију коловозне конструкције у неколико улица на територији града, укључујући и део Карађорђеве улице и ул. Живојина Мишића.

Поред ове две улице санацијом су обухваћене и деонице следећих улица:

- ул. Олге Грбић (од Карађорђеве улице до ул. Максима Марковића), 

- ул. Максима Марковића (од ул. Михајла Рогића до моста на Лимцу), 

- ул. Николе Грбића (од ул. Антонија Косјера до Хајдук Вељкове улице), 

- ул. Кнеза Милоша (од ул. Јелене Леле Субић до Карађорђеве улице), 

- ул. Радише Петронијевића (од Карађорђеве улице до ПУ "Олга Грбић"),

- ул. Вукашина Марковића и

- улица у насељу Лугови. 

Укупна вредност инвестиције је 69.395.021,29 динара.

Део средстава у износу од 57.395.021,29 динара обезбедила је Општина Косјерић преко ЈП "Путеви Србије", док је "Титан Цементара Косјерић" обезбедила преостала финансијска средства у износу од 12.000.000,00 динара.  

    
 Радови у Карађорђевој улици Радови у Карађорђевој улици
  
  
 Радови у улици Олге ГрбићРадови у улици Радише Петронијевића 
  
  
Радови у улици Живојина Мишића Радови у улици Живојина Мишића


 
36. "ЧОБАНСКИ ДАНИ" PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 11 jul 2016 09:38

              КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА 36. "ЧОБАНСКИ ДАНИ"                                                                                                      

Поштовани,

Желимо да Вас обавестимо да ћемо и ове године  у Косјерићу  одржати туристичко-културну манифестацију "Чобански дани".

"Чобански дани"  су  наша најзначајнија, традиционална, званично призната и афирмисана манифестација.  За ,,Чобанске дане'' су резервисани дани око Петровдана и Павловдана, а ове године су то  15. 16. и 17. јул.

Значај одржавања манифестације је у подстицању, неговању и промоцији изворног народног стваралаштва.

Већ три и по деценије ова манифестација окупља велики број учесника и посетилаца, чувајући од заборава народно благо. Некад су брдом одјекивали звуци свирала и двојница, а из многобројних грла ориле се народне песме из свих крајева. И данас, у нашем лепом Косјерићу, покушаћемо да по 36. пут дочарамо лепоту и духовно богатство нашег народа.

"Чобански дани" су истовремено и прилика за успостављање партнерских, пријатељских, културних, привредних и туристичких веза међу градовима, селима, привредним субјектима, међу људима.

Позивамо Вас да нам се придружите као гости, учесници, партнери, спонзори или на неки други начин и тиме допринесете афирмацији правих вредности.

Уверени да ће "Чобански дани", као и до сада, ангажовати вашу пажњу, срдачно Вас поздрављамо

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Више информација у вези манифестације можете добити на интернет презентацији Туристичке организације Косјерић - www.odmorukosjericu.rs.  

Програм манифестације 
Најава 36. "Чобанских дана" 


 
ОГЛАС - ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ PDF Štampa El. pošta
utorak, 12 jul 2016 06:13

             

Уторак, 12. јул 2016.

ОГЛАС - ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ                                                        

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени лист општине Косјерић" бр. 3/16), председник општине Косјерић је дана 11.07.2016. године, донео 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ 

и расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

Текст огласа   
  


 
НАБАВКА РАДИЈСКИХ УСЛУГА PDF Štampa El. pošta
petak, 08 jul 2016 13:30

           

Петак, 08. јул 2016.

НАБАВКА РАДИЈСКИХ УСЛУГА                                                                                                                                                               

НАБАВКА РАДИЈСКИХ УСЛУГА

Набавка бр. 2.2.23/2016 

Позив за подношење понуда   
Образац изјаве о испуњености услова  
Образац понуде  
Модел уговора  
  


 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 84
  
 
 

Нови број - 06/2016

  

Obrasci i Formulari

 
-------------------------------------------------
 ---------------------------------
 -------------------
 -----
 -----
 ----------------
------------------------------
-------------------------------------------------
 
 
 
 

kursna

  


  

Broj trenutnih posetilaca

Imamo 12 gostiju na mreži
Broj pregleda članka : 1567086
User:  Pass:        Izgubljen password? Username?   |   Register