Naslovna
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.4/2016 PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 19 maj 2016 10:45

            

Четвртак, 19. мај 2016.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА                                                                      

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

Набавка услуга израде пројекта и реализације геодетског обележавања према пројекту парцелације и препарцелације гробља у Косјерићу

71250000 – Архитектонске, техничке и геодетске услуге

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН број 1.2.4/2016

Позив за подношење понуда   
Конкурсна документација  
  
  

 
ЈАВНИ ПОЗИВ - СТАНОВИ PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 19 maj 2016 06:26

            

Четвртак, 19.05.2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ОТУЂЕЊЕ СТАНОВА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОТУЂИВАЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА

Општинско веће општине Косјерић, на основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени Гласник РС“, број 72/11) и члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 121/2012, 132/2014 и 145/2014), расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА – СТАНОВА, НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1233 УПИСАНОЈ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 1869 КО ВАРОШ КОСЈЕРИЋ, УЛИЦА СВЕТОСАВСКА ББ

И

ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂEВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 77/21 КО РОСИЋИ

Текст јавног позива   

 
ПДР "БРДО ГРАД 3" PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 16 maj 2016 09:33

            

Понедељак, 16. мај 2016.

ЈАВНИ УВИД ПДР "БРДО ГРАД 3"                                                                                                                                                                                                              

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр.64/15),

 О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БРДО ГРАД 3“ 

Јавни увид трајаће од 16.05.2016. године закључно са 16.06.2016. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 1, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs)

Текст огласа   
Текст нацрта  
Планирана намена  
Подела простора на урбанистичке зоне  
Урбанистичка регулација са грађевинским линијама  
Елементи саобраћајница  
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину  

 
ДОНАЦИЈА Удружења "СОС Дечија села Србија" PDF Štampa El. pošta
petak, 13 maj 2016 08:39

           

Петак, 13. мај 2016.

ДОНАЦИЈА УДРУЖЕЊА "СОС ДЕЧИЈА СЕЛА СРБИЈА"                                                                                                                                                                          

Деца и породице које су на евиденцији Центра за социјални рад Косјерић, добили су донацију - пакете хране, средстава за хигијену и играчке од Удружења
"СОС Дечија села Србија". У име породица које су добиле донације захваљујемо се на хуманом гесту овом Удружењу. 

Центар за социјални рад Косјерић


 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД PDF Štampa El. pošta
petak, 13 maj 2016 08:30

           

Петак, 13. мај 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД                                                                                                                                                                                          

Центар за социјални рад Косјерић, уз подршку Националне службе за запошљавање и Општине Косјерић, почео је да пружа услугу "ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМА" почев од 09.05.2016. године.

Услугу обављају две геронтодомаћице у 17 домаћинстава, а ова услуга ће трајати 4 месеца. 


 
ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА PDF Štampa El. pošta
sreda, 11 maj 2016 08:21

           

Среда, 11. мај 2016.

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА                                                                                                                                         

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ СРЕТЕН МАРИЋ“ КОСЈЕРИЋ, на основу члана 20. Закона о јавној својини (Сл.гласник РС“ број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 7.  став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. Гласник РС“, број 24/2012), Закључка Општинског већа општине Косјерић број 06 – 15 / 2016 од 14.04.2016. године и Одлуке Управног одбора Народне библиотеке „СРЕТЕН МАРИЋ“ Косјерић број 0201 – 36/2016 , расписује:

О Г Л А С 
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА

ОГЛАШАВА СЕ  давање у закуп, прикупљањем писмених понуда, комерцијална непокретност - пословни простор у приземљу објекта Дом културе – Народна библиотека „Сретен Марић“ у Косјерићу, у улици Олге Грбић бр. 5, укупне површине 78,12м2 од чега је: простор за пословну делатност 57,54 м2, ходник 7м2 и WC- санитарни чвор 13,58 м2. 

Текст огласа  

 
НАБАВКА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА PDF Štampa El. pošta
sreda, 04 maj 2016 12:22

            

Среда, 04. мај 2016. 

НАБАВКА САДНИЦА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА                                                                                                                                                                                                

Набавка садница сезонског цвећа, за потребе пролећног уређења јавних зелених површина у Косјерићу

 Набавка број 2.1.13/2016

Позив за подношење понуда   
Образац понуде 
Модел уговора 
  

 
НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА PDF Štampa El. pošta
sreda, 04 maj 2016 12:11

            

Среда, 04. мај 2016. 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА                                                                                                                                                 

Набавка услуга превоза пољопривредних произвођача, ради посете Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду

Набавка број 2.2.17/16

Позив за подношење понуда   
Образац понуде  
Модел уговора  
Одлука о додели уговора 

 
ЈН КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 28 april 2016 15:47

           

Четвртак, 28. април 2016. (измена 05. мај 2016. године)

ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА                                                                                                                                                                               

Јавна набавка канцеларијског материјала

ЈН број 2.1.7/2016 

Позив за подношење понуде   
Образац понуде  
Спецификација  
ИЗМЕЊЕНА спецификација 
Образац структуре цене  
ИЗМЕЊЕНА структура цене 
Модел уговора  
Одлука о додели уговора 

 
ЈН МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 28 april 2016 15:27

           

Четвртак, 28. април 2016. 

ЈАВНА НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ                                                                                                                                                              

Јавна набавка материјала за одржавање хигијене

ЈН БРОЈ 2.1.11/2016 

Позив за подношење понуде   
Образац понуде  
Спецификација  
Образац структуре цене  
Модел уговора  
  

 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 28 april 2016 09:03

           

Четвртак, 28. април 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ                                                                                                                                                                  

С обзиром на то да су се у јавности појавиле одређене дезинформације у вези изградње фабрике воде „Saint John’s“ у Косјерићу, општина Косјерић обавештава јавност да су испоштоване све одредбе позитивних законских прописа и да је спроведена процедура у законским роковима.

Општина Косјерић ради у интересу свих грађана општине Косјерић, тако да је ово обавештење искључиво у циљу обавештавања јавности.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Текст обавештења 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ PDF Štampa El. pošta
sreda, 27 april 2016 13:30

               

Среда, 27. април 2016.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е                                                                                                                                                                            

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

ЗАКАЗАНА ЗА 28.04.2016. год. У 12 ЧАСОВА

БИЋЕ ОДРЖАНА ИСТОГА ДАНА У 14 ЧАСОВА 

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 81

  
  
 
 

 Нови број - 02/2016

Mediji

  

Obrasci i Formulari

 
-------------------------------------------------
 ---------------------------------
 -------------------
 -----
 -----
 ----------------
------------------------------
-------------------------------------------------
 
 
 
 

kursna

  


  

Broj trenutnih posetilaca

Imamo 42 gostiju na mreži
Broj pregleda članka : 1529372
User:  Pass:        Izgubljen password? Username?   |   Register