Naslovna
Набавка радова на одржавању путева и улица на територији општине Косјерић: Партија 1 - Набавка радова за крпљење ударних рупа на улицама у Косјерићу Партија 3 - Набавка радова на изради хоризонталне сигнализације улица у Косјерићу Број предм PDF Štampa El. pošta
utorak, 28 jul 2015 23:09
Општина Косјерић упућује позив за достављање понуда за набавку 

радова на одржавању путева и улица на територији општине Косјерић - 

Партија 1 -  Набавка радова за крпљење ударних рупа на улицама у 

Косјерићу 

Партија 3 -  Набавка радова на изради хоризонталне сигнализације улица 

у Косјерићу 

У прилогу вести је
 
 
 
Конкурс за суфинансирање пројеката PDF Štampa El. pošta
utorak, 28 jul 2015 05:52
 

Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

 

 

На основу Закона о јавном информисању и медијима, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( „Службени гласник РС“ 126/2014), Одлуке о буџету општине Косјерић за 2015. годину и Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Косјерић у 2015. години, председник општине Косјерић расписује:

 

Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Косјерић у 2015. години

 

Намена средстава за остваривање јавног интереса:

 

Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Косјерић у 2015. години (у даљем тексту: Конкурс) се расписује за суфинансирање пројекта:

 

1)       производње медијских садржаја на територији општине Косјерић.

 

Циљеви Конкурса:

 

–подршка остваривању права грађана на јавно информисање;

– развој медијског плурализма;

– подстицај медијског стваралаштва у области културе, науке и образовања;

– подршка медијског стваралаштва и остваривању права на информисање у свим областима јавног живота посебних, а нарочито заштићених група.

 

 

Износ средстава која су опредељена за Конкурс

 

 

Висина средстава предвиђених за пројекте производње медијских садржаја по овом конкурсу износи 500. 000, оо динара.

 

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног Одлуком, а то је 100. 000, оо динара.

 

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

 

Право учешћа на Конкурсу

 

На Конкурсу могу учествовати:

 

– издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре и који покривају сигналом најмање 50% територије општине Косјерић,

– правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија;

 

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

 

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.

 

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу. Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом. Ако је учесник Конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

 

Учесник конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта, доставља наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, органу који му је одобрио средства, и то најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.

 

Пријава на Конкурс

 

Пријава на Конкурс са пратећом документацијом се подноси у затвореној коверти у штампаном облику и на компакт диску, насловљеној са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Општине Косјерић ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години“ и са назнаком „не отварати“, Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), преко писарнице Општинске управе, или поштом на адресу: Олге Грбић 10, 31260 Косјерић.

 

Рок за подношење пријава и пројеката је 11.08. 2015. године до 15 : 00 часова.

 

Контакт особа за пружање додатних информација је:

 

Снежана Божовић 

e-mail : Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Телефон: 031/781-460.

 

 

1. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА  ЗА УЧЕШЋЕ  НА КОНКУРСУ

2. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

3. ОБРАЗАЦ 1

4. ОБРАЗАЦ 2 

 

 

 

 
TURNIR U MALOM FUDBALU PDF Štampa El. pošta
petak, 17 jul 2015 00:00

Četvrtak 30. JUL 2015 GODINE – SPORTSKI POLIGON

 

VELIKI LETNJI TURNIR U MALOM FUDBALU

KOSJERIĆ 2015

TURNIR JE OTVORENOG KARAKTERA I EKIPE MOGU PRIJAVITI KLUBOVI,POJEDINCI,MESNE ZAJEDNICE,PREDUZEĆA ,USTANOVE I DRUGA PRAVNA LICA I GRUPE GRADJANA.

UTAKMICE SE IGRAJU U POPODNEVNIM TERMINIMA

 

ZAVISNO OD BROJA EKIPA OPREDELIĆE SE I SISTEM TAKMIČENJA,A PROPOZICIJE UTVRDJUJE ORGANIZATOR TAKMIČENJA KOJE ĆE SE OBJAVITI U BILTENIMA.

EKIPE BROJE 10 IGRAČA OD KOJIH JE 5 U IGRI 4+1

 

PRIJAVE EKIPA I UPLATA OD 5.000 DINARA PO EKIPI PODNOSI SE U OPŠTINI KOSJERIĆ KOD LJUBIŠE ĐOKIĆA KANCELARIJA BROJ 8 NAJKASNIJE  DO ČETVRTKA 30.07.2015 GODINE DO 10.00 SATI

ŽREBANJE EKIPA U ČETVRTAK 30.07.2015 U SALI BROJ 5 OPŠTINE KOSJERIĆ U 12,00 SATI

 

PREDVIDJENE SU NOVČANE  NAGRADE ZA TRI PRVOPLASIRANE EKIPE NA TURNIRU,KAO I NAGRADE ZA NAJBOLJEG STRELCA, IGRAČA I GOLMANA.

 

POKROVITELJ TURNIRA                                     

SKUPŠTINA OPŠTINE KOSJERIĆ

 

ORGANIZATOR TURNIRA

 

SPORTSKI SAVEZ OPŠTINE KOSJERIĆ

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ВИСИНИ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ И ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ PDF Štampa El. pošta
petak, 24 jul 2015 05:55

 

 

Поштовани,

У циљу информисања јавности око висине зарада запослених у органима општине Косјерић

и запослених у Општинској управи општине Косјерић, објављује се табела са висином зарада.

Висина зараде је у нето износу и с обзиром да је ова информација јавна и транспарентна

иста је била доступна свим лицим која су хтела да дођу до ње. Свако објављивање других износа

зарада у већем или мањем износу представља вид обмањивања јавности.

Позивам и друге установе, јавна предузећа и организације и институције које имају обавезу

објављивања ове информације, да то учине како би наши грађани знали потпуну истину и како би

престала нагађања, а можда и изношења неистина о овом питању.

 

Хвала на разумевању.                                                                    

                                                                                                         Начелник Општинске управе,

                                                                                                       с.р. дипл. прав. Душко Ђорђевић 

 

 

      табела са висином зарада.

 
Ј А В Н О Н А Д М Е Т А Њ Е ЗА ОТУЂЕЊЕ ОПРЕМЕ ЗА НАПЛАТУ УСЛУГЕ СМС ПАРКИНГА PDF Štampa El. pošta
utorak, 14 jul 2015 06:52

Председник општине Косјерић, на основу члана 57. Статута општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић» број 9/08), члана 27 став 10 Закона о јавној својини (Сл.гласник РС бр.72/2011, 88/2013), члана 1 Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне срвари из јавне својине могу отуђити непосредном погодбом,  члана 17 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног наметања и прикупљања писмених понуда ( Сл.гласник РС 24/2012), расписује:

 

Ј А В Н О    Н А Д М Е Т А Њ Е

ЗА  ОТУЂЕЊЕ ОПРЕМЕ ЗА НАПЛАТУ УСЛУГЕ СМС  ПАРКИНГА

 

Предмет отуђења у својину јавним надметањем су покретне ствари: ОПРЕМА ЗА НАПЛАТУ УСЛУГЕ СМС ПАРКИНГА, чија вредност не прелази доњу границу набавке мале вредности утврђену законом:

 

- 2 ком.-М3 мобилни рачунар-МЦ АДА СКЛ 6500;

- 2 ком.- Мобилни принтер АДА ДПП 250 БТ.

 

Почетна цена је: 200.000,00 динара.

 

Излицитирани износ плаћа се у року од 3 дана од дана закључивања уговора.

 

Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица.

 

Понуда физичког лица садржи:

 

 • име и презиме лица, адресу, ЈМБГ и потпис;
 • изјаву о прихватању свих услова из огласа;
 • доказ о уплаћеном депозиту у износу од 5.000 динара на жиро рачун Буџета општине Косјерић, број 840-812151843-03 позив на број 51-048:
 • понуђену цену;
 • број жиро рачуна за враћање депозита.

 

 

Понуда правног лица садржи:

 

 

 • име фирме, матични број и ПИБ;
 • име и презиме директора/лица овлашћеног за заступање и његов потпис;
 • оверену фотокопију Решења о регистрацији у АПР односно другог одговарајућег регистра;
 • потврда о пореском идентификационом броју;
 • оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује у надметању у име правног лица;
 • оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа;
 • доказ о уплаћеном депозиту у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Буџета општине Косјерић број 840-812151843-03 позив на број 51-048;
 • број жиро рачуна за враћање депозита;

 

Покретне ствари се продају у виђеном стању без могућности враћања ако  се накнадно утврде недостаци и без права на рекламације.

 

Пријаве на оглас за јавно надметање доставити у затвореној коверти, препорученом пошиљком путем поште на адресу Општина Косјерић улица Олге Грбић 10 или предајом на писарници општинске управе Косјерић, са назнаком «ПРИЈАВА ЗА лицитацију (видљиво назначити за шта се лицитира) – НЕ ОТВАРАЈ», на полеђини коверта навести име и презиме лица односно назив правног лица.

 

На јавном надметању обавезно је лично учествовање или учествовање са овереним пуномоћјем .

 

Рок за подношење пријава је 31. јул 2015. године до 12 часова. Отварање понуда биће одржано ­­­­­­­­­исти дан са почетком у 14 часова у сали број  5 општине Косјерић, улица Олге Грбић број 10.

 

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све наведене исправе односно ако не садржи податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу. 

 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у обзир.

Услови за спровођење поступка разматрања приспелих понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, односно понуда.

 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је  висина понуђене цене.

Општина ће закључити купопродајни Уговор са најповољним понуђачем у року од 10 дана од дана отварања понуда. У случају пропуштања закључења уговора од стране најповољнијег понуђача, гарантни износ се не враћа.

Уплаћени гарантни износ урачунава се у излицитирану цену. Понуђачи који нису изабрани као најповољнији има право на повраћај депозита до 15.07.2015.г.

Ближа обавештења у вези Јавног надметања могу се добити у општини Косјерић, канцеларија број 26/други  или телефоном на број 031/781- 460,  локал 22.

Оглас објавити на огласној табли Општине, радију Косјерић, на сајту општине Косјерић.

 

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ,

Број: 410-4/2014

09.07.2015. године

К о с ј е р и ћ

                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                     Милијан Стојанић

 
Набавка услуга штампања Број предмета : 404-37/2015 Број из Плана набавки за 2015.годину: 2.2.5/2015 PDF Štampa El. pošta
petak, 03 jul 2015 05:36

Општина Косјерић упућује позив за достављање понуда за набавку

услуга штампања.

 У прилогу вести је

 

Позив за достављање понуда,

Образац понуде,

Спецификација штампе

Образац структуре цене.

 
ЈАВНИ КОНКУРС СТРУЧНА ПРАКСА PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 02 jul 2015 04:00

 

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА

У 2015. ГОДИНИ

 

 

 

ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ КЛИКНИТЕ ОВДЕ 

 

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ СТРУЧНА ПРАКСА 

 
ЈАВНИ КОНКУРС PDF Štampa El. pošta
sreda, 01 jul 2015 00:00

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

У 2015. ГОДИНИ

ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ КЛИКНИТЕ ОВДЕ 

 

ПРИЈАВА ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ 2015 

 
Набавка рачунарске опреме П1.Набавка рачунара П2.Набавка штампача П3. Набавка свичева PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 29 jun 2015 05:37

Општина Косјерић упућује позив за достављање понуда за набавку  

рачунарске опреме –рачунара и свичева.

 У прилогу вести је

Позив за достављање понуда и

Конкурсна  документација.

 
Još članaka...
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 74
 

Kontakt e-mail adresa lica za postupanje:
nacelnik.uprave.kosjeric@gmail.com 

 

                                                                                                                                                               ИНФОРМАТОР О РАДУ                                                          

 
 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Javne nabavke i javni pozivi


   

Mediji 

Obrasci i Formulari

 
-------------------------------------------------
 ---------------------------------
 -------------------
 -----
 -----
 ----------------
------------------------------
-------------------------------------------------
 
 
 
  


  

Broj trenutnih posetilaca

Imamo 21 gostiju na mreži
Broj pregleda članka : 1111366
User:  Pass:        Izgubljen password? Username?   |   Register