7. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 7. decembar 2017. godine (četvrtak), u sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

7. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći

D N E V N I   R E D

 1. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE KSOJERIĆ.
 2. NACRT ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA IZGRADNjU MHE „GODEČEVO“ U K.O. GODEČEVO 1 I K.O. GODEČEVO 2.
 3. NACRT ODLUKE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 4. NACRT ODLUKE O IZMENAMA OI DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 5. DAVANjE SAGLASNOSTI NA REBALANS PROGRAMA POSLOVANjA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 6. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE KOSJERIĆ.
 7. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE KOSJERIĆ.
 8. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „MITO IGUMANOVIĆ“ KOSJERIĆ.
 9. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „MITO IGUMANOVIĆ“ KOSJERIĆ.
 10. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE „OLGA GRBIĆ“ KOSJERIĆ.
 11. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE „OLGA GRBIĆ“ KOSJERIĆ.
 12. DAVANjE SAGLASNOSTI NA STATUT TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 13. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 14. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 15. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA VRAĆANjE ZEMLjE.
 16. IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ MANIFESTACIJI „ČOBANSKI DANI 2017“.
 17. ODBORNIČKA PITANjA.
 18. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE, 
Ivan Likić

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE. 
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE
Zvučni zapis sa sednice:

 

Izbornik