49. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11a. Izmena i dopuna Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/16), S A Z I V A M za 29. avgust 2019. godine (četvrtak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 8,30 sati:

49. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ (telefonska sednica)

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

  1. RAZMATRANjE AMANDMANA RALIĆ ALEKSANDRA NA ČLAN 1. ODLUKE O TREĆEM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
  2. RAZMATRANjE AMANDMANA RALIĆ ALEKSANDRA NA ČLAN 3. ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH, POSTAVLjENIH I IMENOVANIH LICA U SKUPŠTINI OPŠTINE, ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ UPRAVI I NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA ODBORNIKA.
  3. RAZMATRANjE AMANDMANA ŽELjKA PRODANOVIĆA NA ČLAN 3. ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH, POSTAVLjENIH I IMENOVANIH LICA U SKUPŠTINI OPŠTINE, ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ UPRAVI I NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA ODBORNIKA.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik