1. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 5. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 30. maj 2017. godine (utorak), u sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 časova

1. KONSTITUTIVNU SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

  1. IZBOR VERIFIKACIONE KOMISIJE, ZAPISNIČARA I DVA OVERAČA ZAPISNIKA.
  2. IZVEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE, RASPRAVA PO ISTOM I VERIFIKACIJA MANDATA ODBORNIKA.
  3. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  4. IZBOR ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  5. POSTAVLjANjE SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  6. IZBOR PREDSEDNIKA OPŠTINE KOSJERIĆ.
  7. IZBOR ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE KOSJERIĆ.
  8. IZBOR OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ.

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE

Zvučni zapis sa sednice možete poslušati OVDE.

Izbornik