1.3.9/2020 Nabavka radova na iskopu i odvozu zemlje za potrebe izradnje potpornog zida kod crkve u Godečevu, opština Kosjerić

Kategorija: Javne nabavke

Nabavka radova na iskopu i odvozu zemlje za potrebe izradnje potpornog
zida kod crkve u Godečevu, opština Kosjerić

Javna nabavka male vrednosti broj 1.3.9/2020

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Nazad
1.2.8/2020 Nabavka usluga humanog hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica
Napred
1.3.7/2020 Nabavka radova na adaptaciji i opremanju dve učionice u PU „Olga Grbić“ u Kosjeriću
Izbornik