1.1.4/2019 Javna nabavka vozila za potrebe patronažne službe Doma zdravlja Kosjerić

Kategorija: Javne nabavke

Petak, 31. maj 2019.
Ažurirano: 13. jun 2019. 

Nabavka vozila za potrebe patronažne službe Doma zdravlja Kosjerić
Javna nabavka male vrednosti broj 1.1.4/2019

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Izmenjenu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE
Obaveštenje o produženju roka možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Nazad
2.1.4/2019 Nabavka računara i računarske opreme
Napred
1.2.7/2019 Nabavka usluge ličnih pratilaca dece predškolskog uzrasta
Izbornik