Časno je biti potomak slavnih predaka

 
Opštinsko udruženje potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije 1912 – 1920 „Ljubomir Marić“ Kosjerić
 
Konkurs
 
do 25. februara 2014. g.
Pripremila: Biljana Đurović
Kosjerić.  Opštinsko udruženje potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije 1912 – 1920 „Ljubomir Marić” Kosjerić, raspisuje nagradni KONKURS za najbolji literarni rad u prozi ili stihu za 2014. godinu povodom stogodišnjice oslobodilačkih ratova Srbije na temu „Časno je biti potomak slavnih predaka”.
Prva nagrada se sastoji od specijalne Zahvalnice i besplatnog višednevnog putovanja u Grčku o trošku i organizaciji Udruženja za autora (i roditelja ako je u pitanju učenik mlađi od osamnaest godina);
Drugu i treću nagradu čini Zahvalnica, besplatan izlet na neku od destinacija slavnih bitaka u Srbiji i monografska publikacija iz zavičajne istorije.
 
Uslovi konkursa:
- Pravo učešća imaju učenici sedmih i osmih razreda osnovnih škola, Srednje škole u Kosjeriću, kao i srednjoškolci sa teritorije opštine Kosjerić koji se školuju u drugim gradovima.
Tekst literarnog rada, od dve do deset kucanih strana, dostaviti u tri štampana primerka potpisan šifrom (rešenje dostaviti u posebnom kovertu), lično ili poštom - do 25. februara 2014. godine na adresu:
Olge Grbić 5 (kancelarija na spratu br .2)
Kosjerić
 
kontakt telefoni:
Biljana Đurović, sekretarica Udruženja
031 782 – 545
mob. 062 133 48 88
 
OPŠTINSKO UDRUŽENJE POTOMAKA
OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE
1912-1920. KOSJERIĆ
predsednik, Dragan Vujić