Konkurs za poljoprivrednike - otvoren do 15. novembra

 
 
Opštinska uprava Kosjerić
Poljoprivredna služba
Pripremio:
Dragan Jovanović
Petak, 1. novembar 2013. g. 

Kosjerić. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je raspisalo Konkurs za korišćenje podsticaja za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2013. godini

Konkurs se odnosi na:

- Nabavku nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje
- Nabavku nove mehanizacije, opreme i materijala za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura
- Nabava nove opreme za ribnjake
- Nabavka novih priključnih mašina i opreme za setvu, sadnju i berbu
- Nabavku nove opreme u stočarstvu
- Nabavku kvalitetnih priplodnih grla
- Nabavku novih plastenika i opreme za plastenike
- Izgradnju hladnjača ili nabavku nove opreme za hladnjače, kao i druge nove mehanizacije i opreme predviđene Konkursom

Konkurs je otvoren od 01.11 do 15.11.2013. godine.

Poljoprivrednici sve neophodne informacije i pomoć pri konkurisanju mogu dobiti u opštinskoj poljoprivrednoj službi ili pozivanjem na broj telefona 783-582.

Konkursna dokumentacija