Čobanski dani - Pripreme

Brdo Grad, 7. jul 2011. godine
Brdo Grad se sprema za manifestaciju koja ga neguje i čuva od zaborava.
Konačno je materijalizovano ono o čemu se godinama sanjalo - Kompleks turističko-ugostiteljskih objekata je zauzeo svoje mesto na našem lepom „Srpskom Olimpu”.