Seoski turizam u Srbiji – preporuke za promene u lokalnim zajednicama

Opština Kosjerić
Turizam
                                                                         
  
Sreda, 05. jun 2013. godine
Kosjerić. Turistička organizacija Kosjerić imala je tu čast da bude predstavljena na Okruglom stolu na temu seoskog turizma a na inicijativu g.đe dr Nade Vidić, uvaženog člana SANU, a učesnici su takođe bili poznati akademici. Direktorka TO Kosjerić prezentovala je svoja i iskustva TO Kosjerić pod naslovom ,,Turistička destinacija Kosjerić – doživljaj inspiracije". I prezentacije ostalih učesnika bile su jako zanimljive i korisne. Nadamo se da će ovaj skup pokrenuti nove inicijative na temu seoskog turizma u Srbiji.