Sportski pool

Opština Kosjerić
Sport
                                                                         
 
 
 
Petak, 08. jun 2012. g.
 
Kosjerić. Opštinska uprava je pre 2 godine otvorila podračun za sport, sa namerom da finansijski pomogne sportistima u Kosjeriću. Do sada su mnogobrojna preduzeća, u više navrata, uplaćivala sredstva za sportski pul – preduzetnici iz Kosjerića i drugih gradova, donatori – Radmilo Mićko Jevtović, Vidan Mihajlović i mnogi drugi. Juče je jedan od investitora gdin Srba Atanasijević uplatio 300 eura u sportski pul i time dao svoj doprinos da sport u Kosjeriću bude na nivou na kome je i do sada bio.
 
Pored mnogobrojnih donacija koje stižu sa strane, i pojedini radnici opštinske uprave izdvajaju sredstva za sportski pul na mesečnom nivou i to:
1. Dragan Vujadinović – 1.000,00 dinara
2. Milan Šulović – 1.000,00 dinara
3. Milan Tomić – 1.000,00 dinara
4. Dragan Milaković – 1.000,00 dinara
5. Goran Jevtović – 500,00 dinara
6. Ljubiša Đokić – 500,00 dinara
7. Miroljub Kosorić – 500,00 dinara
 
Pozivamo sve ljubitelje sporta da u okviru svojim mogućnosti uplate donacije za napredak sporta u Kosjeriću na žiro – račun 840-630764-1