3. седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 10/08), С А З И В А М за 15. јун 2017. године (четвртак), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати:

3. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 2. ВЕРИФИКАЦИЈА НОВИХ ОДБОРНИЧКИХ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАДНО-ПРАВНОМ СТАТУСУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
  -материјал у прилогу-
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ.
  -материјал у прилогу-
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
  -материјал у прилогу-
 6. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
  -поднеће се на седници-
 7. ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
  -поднеће се на седници-
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
  -материјал у прилогу-
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
  -материјал у прилогу-
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
  -материјал у прилогу
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
  -материјал у прилогу-
 12. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић

Записник са седнице можете преузети ОВДЕ.
Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ.
Звучни запис са седнице можете послушати ОВДЕ.