Asfaltiranje i opet asfaltiranje

U petak 25-og i subotu 26-og novembra u istom terminu, su od strane istog izvođača „Putevi Ivanjica” asfaltirani, opštinski put i nekategorisani put u zaseoku Likići (mesna zajednica Subjel), dužine 750 metara, vrednoati 4,5 miliona dinara. Pre dve nedelje u selu Rosići asfaltiran je put Pejovići-Nedići, dužine 1,6 km, kao i dva sporedna kraka na istom putu dužine 800 metara, a ukupna vrednost investicije koju su investirali Opština, MZ Donja Ražana i građani je oko 200.000 evra.