Петак, 04.12.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Контролне листе за инспекцијски надзор

Шта је контролна листа?

Према Закону о инспекцијском надзору, контролна листа је документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика.

Шта каже Закон у погледу инспекцијског надзора? 

Закон прописује да је инспекција дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора. За послове инспекцијског надзора који су поверени јединици локалне самоуправе, предлоге образаца контролних листи припрема републичка инспекција, осим у случајевима контролних листа које садрже питања - захтеве и из поверених и из изворних послова инспекцијског надзора. У том случају, републичка инспекција је задужена и одговорна за део обрасца контролне листе који се односи на поверене послове, а орган јединице локалне самоуправе за део обрасца контролне листе који се односи на област која је уређена прописом јединице локалне самоуправе (пример: такси превоз). Прелазним одредбама Закона је утврђено да ће инспекција сачинити обрасце контролних листа и објавити их на својој интернет страници у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Закона. 

Које су обавезе инспекције до почетка пуне примене Закона?

Имајући у виду да пуна примена Закона отпочиње 30. априла 2016. године, и да ће инспектор моћи да предузима само оне провере и друге радње које су садржане у контролној листи (осим изузетака утврђених Законом), то нужно претпоставља обавезу инспекције да до почетка примене Закона сачини листе и објави их на интернет страници. 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОСЈЕРИЋ 

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА  

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА
Годишњи план инспекцијског надзора

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

ИНСПЕКЦИЈА ЗА СПОРТ

 

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 9/2020
  (30.11.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo