Среда, 08.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Конкурс за доделу јавних признања и награда општине Косјерић истакао је 15. фебруара. С обзиром да су 15. и 16.  фебруар били нерадни дани исти се продужава до 22. фебруара 2016. године, тако да сва правна и физичка лица, друге организације и удружења грађана могу доставити своје предлоге за доделу јавних признања и награда до наведеног датума      

 Опширније можете погледати   <овде>

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА ДВ БР.116/1 ТС “КОСЈЕРИЋ” – ТС “СЕВОЈНО” (на територији општине Косјерић)

 

 Општинска управа општине Косјерић, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

  ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА ДВ БР.116/1 ТС “КОСЈЕРИЋ” – ТС “СЕВОЈНО”

(на територији општине Косјерић)

ОБАВЕШТЕЊЕ

КОНКУРС ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА И КРМАЧА У 2015. ГОДИНИ

На основу члана 13. став 2. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Службени гласник РС“, број 10/13), Решења Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-02802/2015-09 од 03.04.2015. године о давању претходне сагласности на Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2015. годину и тачке 2.1. Програма мера, Закључка Скупштине општине Косјерић број: 06-13/15 од 02.06.2015. године и Одлуке Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Косјерић број:320-19/2015 од 20.11.2015. године, УО Фонда расписује:

КОНКУРС

ЗА

 

РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА И КРМАЧА У 2015. ГОДИНИ

 ОДЛУКА

УСЛОВИ КОНКУРСА

ЗАХТЕВ

ЗА РЕГРЕС ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА ПРИПЛОДНИХ ГРЛА КРАВА И КРМАЧА У 2015. ГОДИНИ 

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo