Понедељак, 25.05.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Обавештење Општинске управе Косјерић

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о утврђивању Државног програма обнове

привредне делатности на поплављеном подручју, дана 27.децембра 2014.године.

Измене и допуне исте уредбе објављене су 10.фебруара 2015. И рок за поднпђшење захтева 

продужен је до 15.03.2015.године.

Мера утврђена владиним програмом јесте давање бесповратних новчаних средстава 

оштећеним привредним субјектима који су на дан 31. мај 2014. године имали до 50 запослених 

на одређено и неодређено време и представља државну помоћ мале вредности.

Приликом подношења захтева, обавеза корисника је да, у писаној форми, обавести о свим 

другим државним помоћима мале вредности које су му додељене у текућој фискалној години 

и у претходне две фискалне године. 

Влада је утврдила два критеријума за спровођење мера :

1) да је привредни субјект штету пријавио у складу са Законом и 

2) да је привредни субјект био регистрован на подручју територије Општине Косјерић, односно 

да је на том подручју имао издвојену пословну јединицу у тренутку проглашења ванредне 

ситуације. 

Документација коју подносилац захтева доставља на општинску писарницу је: 

- Попуњен образац захтева који можете преузети у пријемној канцеларији Општинске управе; 

- Оверену фотокопију Записника о пријави штете; 

- Оверену Изјаву о тачности података са пријавом свих других државних помоћи мале 

вредности које су привредном субјекту додељене у текућој фискалној години и у претходне 

две фискалне године, потписану под пуном кривичном и материјалном одговорношћу; 

- Доказ о броју запослених, односно оверен образац ППП-ПД за месец мај 2014. године; 

- Извод из Агенције за привредне регистре не старији од 10 дана од дана подношења захтева;

Привредни субјекти са територије општине Косјерић, до 15. фебруара 2015. године, подносе 

захтев за добијање бесповратних средстава по овом програму. Захтев се предаје на општинску 

писарницу сваког радног дана у времену од 7:30 до 15:30 часова.

За све ближе информације на телефон 781-460.

У Косјерићу, дана 09.03.2015.г.

                                                                       
 
 
                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                       Душко Ђорђевић

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo