SMEŠTAJ
 Hoteli i moteli:
 
» Hotel "Skrapež" ***
    Karađorđeva br. 55
    tel/fax: 031 781 651  
» Motel "Izvor" **
    Karađorđeva br. 148    
    tel/fax: 031 783 331
 
 
 Privatni smeštaj i seoska domaćinstva:
» Domaćinstvo Ignjatović
    selo: Seča Reka
» Domaćinstvo Joksimović
    selo: Skakavci
» Domaćinstvo Jovanović
    selo: Mionica
» Domaćinstvo Luković
    selo: Mionica
» Domaćinstvo Marinković
    selo: Skakavci
» Domaćinstvo Milivojević
    selo: Skakavci
 
» Domaćinstvo Trnavac
    selo: Skakavci
» Domaćinstvo Milovanović
    selo: Donji Taor
 
 
Više informacija o privatnom smeštaju i seoskim domaćinstvima možete dobiti u
Turističkoj Organizaciji u Kosjeriću na telefon 031/ 782- 155 ili na email adresu tokos@verat.net
Interaktivna karta grada na kojoj možete pronaći sve važne objekte u gradu » dalje...
» Grad
» Sela
» Priroda
» Manifestacije

Turistička Organizacija
tel/fax: 031 / 782 - 155
email: tokos@verat.net

SO Kosjerić
tel/fax: 031 / 781 - 460
email: sokosjeric@ptt.rs