Среда, 17.07.2019. Званична презентација Општине Косјерић

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ У 2016. ГОДИНИ

             

Четвртак, 07. јул 2016. 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ У 2016. ГОДИНИ                                                   

На основу члана 6. Одлуке о финансирању програма рада удружења ("Службени лист општине Косјерић ", број 2/15 од 31.03.2015. године), Председник општине Косјерић расписује: 

КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ У 2016. ГОДИНИ   

Конкурс се расписује за финансирање пројеката из области социјалне заштите, културе, омладинске политике, и осталих области деловања Удружења грађана са територије општине Косјерић у складу са Одлуком о финансирању програма рада удружења ("Службени лист општине Косјерић", број 2/15 од 31.03.2015. године) у 2016. години.

Конкурс се расписује на укупан износ од 1.800.000,00 динара. 

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана са седиштем на територији Општине Косјерић чија се делатност претежно заснива на активностима које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора, подстицања и развоја привредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др.), на развој локалне заједнице, здравља грађана, афирмисања људских и мањинских права, програма за образовање, програма за омладину, програма за стара лица. афирмисања демократизације локалне средине, развоја цивилног друштва, социјално-хуманитарној активности, очувања културне баштине, неговања историјских тековина, волонтеризма, заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида, заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности, активности пензионерских организација, неформалног образовања, афирмисања равноправности полова, за развој јавног информисања и других садржаја који доприносе убрзаном развоју општине Косјерић и афирмацији грађанског активизма. 

  
Текст конкурса   
Образац за пријаву на конкурс 
Образац за извештавање о реализацији пројекта  
  


Набавка геодетских услуга - 2.2.25/2016

             

Петак, 05. август 2016.

НАБАВКА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА                                                                                                                                                           

Набавка геодетских услуга 
Набавка број 2.2.25/2016
Набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама  
  
Позив за подношење понуда 
Образац изјаве о испуњавању услова
Образац понуде 
Спецификација геодетских услуга са структуром цене 
Модел уговора 
  
  


Набавка услуге израде елабората о условима израде плана проширења градског гробља

           

Уторак, 2. август 2016.

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА О УСЛОВИМА ИЗРАДЕ ПЛАНА ПРОШИРЕЊА ГРАДСКОГ ГРОБЉА    

Набавка услуга израде елабората о инжењерскогеолошким и хидрогеолошким условима израде плана проширења гробља у Косјерићу 

Набавка број 12.2.24/2016
 
Позив за подношење понуда   
Образац изјаве о испуњености услова  
Образац понуде  
Програм истраживања  
Модел уговора  
  
   


Набавка стручног надзора - водовод Цикоте

             

Уторак, 19. јул 2016.

НАБАВКА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СЕОСКОГ ВОДОВОДА СА ИЗВОРА У ЦИКОТАМА    

Набавка услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији сеоског водовода са извора на кат. пар. 1083/7 КО Цикоте, општина Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Ј.Н. бр. 1.2.10/2016 

Позив за подношење понуда  
Конкурсна документација   
Одлука о додели уговора  


Јавну лицитацију за продају хране и пића за учеснике и посетиоце турнира за време трајања турнира „Косјерић 2016“

           

Четвртак, 28.07.2016.

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ПРОДАЈУ ХРАНЕ И ПИЋА ЗА УЧЕСНИКЕ И ПОСЕТИОЦЕ ТУРНИРА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ТУРНИРА „КОСЈЕРИЋ 2016“ У ВРЕМЕНУ ОД 16,00 ЧАСОВА ДО 01,00 ЧАС 

Организациони одбор великог летњег турнира у малом фудбалу „Косјерић 2016“, који организује Спортски савез Општине Косјерић на спортском полигону – теренима за мале спортове  од дана 04. 08. 2016. године, оглашава

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ПРОДАЈУ ХРАНЕ И ПИЋА ЗА УЧЕСНИКЕ И ПОСЕТИОЦЕ ТУРНИРА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ТУРНИРА „КОСЈЕРИЋ 2016“ У ВРЕМЕНУ ОД 16 : 00 ЧАСОВА ДО 01 : 00 ЧАС

  
Текст огласа   
   


 

 


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 10/2019
  (08.07.2019. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------