Понедељак, 14.10.2019. Званична презентација Општине Косјерић

Набавка материјала за зимско одржавање путева П2. Набавка млевеног каменог агрегата за зимско одржавање путева П3. Набавка евро дизела за зимско одржавање путева у месним заједницама Број из Полугодишњег плана јул-децембар:1.1.11/2014

Општина Косјерић упућује позив за достављање понуда за

набавку материјала за зимско одржавање путева 

П2. Набавка млевеног каменог агрегата за зимско одржавање 

путева 

 П3. Набавка евро дизела за зимско одржавање путева у 

месним заједницама

У прилогу вести је
 
 

Набавка материјала за зимско одржавање путева П2. Набавка млевеног каменог агрегата за зимско одржавање путева П3. Набавка евро дизела за зимско одржавање путева у месним заједницама Број из Полугодишњег плана јул-децембар:1.1.11/2014 Број предме

Општина Косјерић упућује позив за достављање понуда за

набавку материјала за зимско одржавање путева 

П2. Набавка млевеног каменог агрегата за зимско одржавање 

путева 

 П3. Набавка евро дизела за зимско одржавање путева у 

месним заједницама

У прилогу вести је
 
 

Набавка радова на завршетку стамбене зграде код цркве у Косјерићу Број из Полугодишњег плана јул-децембар: 1.3.4/2014 Број предмета : 404-54/2014

Општина Косјерић упућује позив за достављање понуда за набавку

радова на завршетку стамбене зграде код цркве у Косјерићу

 У прилогу вести је

Позив за достављање понуда и

Izmenjena Конкурсна документација.

 

 

Набавка материјала за зимско одржавање П1. Набавка индустријске соли за зимско Број из Полугодишњег плана јул-децембар:1.1.11/2014 путева одржавање путева Број предмета : 404-48/2014

Општина Косјерић упућује позив за достављање понуда за набавку

материјала за зимско одржавање путева - Партија 1. Набавка

индустријске соли за зимско одржавање путева.

У прилогу вести је

Позив за достављање понуда и

Конкурсна  документација.

Набавка радова на отклањању последица елементарних непогода на путевима на територији општине Косјерић Број из Полугодишњег плана јул-децембар: 1.3.6/2014 Број предмета : 404-53/2014

Општина Косјерић је на својој интернет страници 25.11.2014.

огласила позив за достављање понуда за набавку радова на

отклањању последица елементарних непогода на путевима на

територији општине Косјерић. Рок за достављање понуда је

првобитно био 25.12 2014. године. Међутим, наручилац није имао

техничких могућности да набавку огласи и на Порталу јавних

набавки истог дана, па је то урадио данас 26.11.2014. године, те се

с тога рок за подношење понуда продужава за 26.12.2014. године.

У прилогу вести је

Позив за достављање понуда и

Конкурсна документација са измењеним роком за достављање понуда.

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 20/2019
  (26.09.2019. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------