Петак, 15.11.2019. Званична презентација Општине Косјерић

Избори за чланове Савета месне заједнице Тубићи

Среда, 13. новембар 2019.

На основу члана 74. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014, 101-2016 др-закон и 47/2018), члана 118. став 4. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/19) и члана 15. Одлуке о месним заједницама општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/18), председник Скупштине општине Косјерић расписује:

И З Б О Р Е
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТУБИЋИ

 1. РАСПИСУЈУ СЕ избори за чланове савета МЗ Тубићи;
 2. Избори ће бити одржани 22. децембра 2019. године;
 3. Изборе ће спровести Изборна комисија за спровођење избора чланова савета месне заједнице;
 4. Избори ће се спровести ускладу са Одлуком о месним заједницама општине Косјерић, Статутом општине Косјерић и Статутом месне заједнице Тубићи;
 5. Одлуку објавити на сајту Општине Косјерић, Службеном листу општине Косјерић, локалном медију, огласним таблама Општине и МЗ Тубићи.

Број: 013-8/2019
У Косјерићу, дана 13. новембра 2019. године

Прадседник Скупштине,
Иван Ликић

Избори за чланове Савета месне заједнице Маковиште

Среда, 13. новембар 2019.

На основу члана 74. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014, 101-2016 др-закон и 47/2018), члана 118. став 4. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/19) и члана 15. Одлуке о месним заједницама општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/18), председник Скупштине општине Косјерић расписује:

И З Б О Р Е
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАКОВИШТЕ

 1. РАСПИСУЈУ СЕ избори за чланове савета МЗ Маковиште;
 2. Избори ће бити одржани 22. децембра 2019. године;
 3. Изборе ће спровести Изборна комисија за спровођење избора чланова савета месне заједнице;
 4. Избори ће се спровести ускладу са Одлуком о месним заједницама општине Косјерић, Статутом општине Косјерић и Статутом месне заједнице Маковиште;
 5. Одлуку објавити на сајту Општине Косјерић, Службеном листу општине Косјерић, локалном медију, огласним таблама Општине и МЗ Маковиште.


Број: 013-9/2019
У Косјерићу, дана 13. новембра 2019. године

Прадседник Скупштине,
Иван Ликић

Оглас о расписивању јавног надметања - лицитације за отуђење из јавне својине-општинске својине - неизграђеног грађевинског земљишта (плацева)

Петак, 08. новембар 2019.

На основу Одлуке Председника општине број 464-15/2019 од 06.11.2019. године, коју је потврдило Општинско веће општине Косјерић на седници одржаној дана 07.11.2019. године, а на основу члана 16. Одлуке о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Службени лист општине Косјерић", бр.12/15), Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове објављује

О Г Л А С
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ-ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ -НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА (ПЛАЦЕВА)


1. Општина Косјерић, оглашава продају путем јавног надметања неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини (плацева) и то следећих катастарских парцела:

 1. кат.пар.бр. 356/1 површине 1.36,81 ха ближе описана у Листу непокретности број 1603 КО Варош Косјерић и
 2. кат.пар.бр. 356/3 површине 0.47,44 ха ближе описана у Листу непокретности број 1851 КО Варош Косјерић;
  Обе катастарске парцеле се продају истом купцу.

2. Почетна цена неизграђеног грађевинског земљишта описаног у тачки 1 овог огласа на јавном надметању-лицитацији је 850,00 дин/m2. Укупна почетна цена за обе кат.парцеле износи 15.669.612,00 динара.

Опширније

Конкурс за доделу општинских стипендија

Петак, 08. новембар 2019.

Република Србија
Општина Косјерић
Комисија за доделу студентских стипендија

ОГЛАШАВА

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА 5 СТУДЕНАТА

Услови конкурса:

 • да су редовни студенти високошколских установа акредитованих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а који се финансирају из буџета Републике Србије,
 • да током целокупног трајања редовних студија нису обновили ниједну годину,
 • да први пут уписују другу и сваку наредну годину студија,
 • да нису корисници студентске стипендије или студентског кредита који се додељују из буџета Републике Србије и
 • да имају пребивалиште на територији општине Косјерић.

Стипендије се додељују у износу од 50 до 80 евра месечно по студенту (у зависности од године студија) у динарској противвредности.

Опширније

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Косјерић у 2019. години - други позив

Петак, 04. октобар 2019.
Ажурирано. 05. новембра 2019.

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Косјерић у 2019. години
-Други позив-

Решење о расподели средстава можете преузети ОВДЕ.
Предлог Комисије за расподелу средстава можете преузети ОВДЕ.

Решење о именовању Комисије можете преузети ОВДЕ.

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ.
Образац пријаве можете преузети ОВДЕ.
Образац буџета можете преузети ОВДЕ.

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 23/2019
  (13.11.2019. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo