Javna nabavka - Prevoz komunalnog otpada

Opština Kosjerić
Javni pozivi
                                                                         
 
 
 
Ponedeljak, 28. maj 2012. g.
 
 Kosjerić. 

Potrebno je da nam do petka 01. juna 2012. godine do 10:00 časova, dostavite ponudu za utovar i prevoz čvrstog komunalnog otpada iz opštine Kosjerić sa deponije „Pijučka česma“ na Regionalnu sanitarnu deponiju „Duboko“ opština Užice, prema uslovima dostavljenim uz zahtev.

 U postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača primenjivaće se kriterijum najpovoljnije cene. Ponudu dostaviti na adresu:
   
Opštinska uprava Kosjerić, Služba za urbanizam,
Olge Grbić broj 10, sa naznakom
"Ponuda za prevoz komunalnog otpada - NE OTVARAJ".

Otvaranje ponuda obaviće se u petak 01. juna 2012. godine u 10:30 časova u sali broj 5 opštine Kosjerić. Kontakt osoba: Žaklina Perović, telefon: 062/ 88 40 141