Погодака: 1614 times
Opština Kosjerić
Javni pozivi
                                                                         
 
 
 
Subota, 21. april 2012. g.

Kosjerić.

Predsednik opštine Kosjerić, na osnovu člana 57. Statuta opštine Kosjerić («Službeni list opštine Kosjerić» broj 9/08) i člana 21. Odluke o građevinskom zemljištu («Službeni list opštine Kosjerić» broj 5/10),

 

PRODUŽAVA ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Z A  J A V N O    N A D M E T A NJ E

ZA OTUĐENJE U SVOJINU OSTALOG NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOGZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI U

TURISTIČKOM MESTU DIVČIBARAMA I GRADU KOSJERIĆU

 

Oglašeno u dnevnom listu "Danas", 15. marta 2012. godine, za parcele:

 

R.br.

              Broj parcele

Površina parcele

Početna cena

Garantni iznos

2.

77/19 KO Rosići

6.151 m2

33.831 evra

3.380 evra

3.

77/20 KO Rosići

4.751 m2

26.130 evra

2.610 evra

4.

77/21 KO Rosići

14.469 m2

79.580 evra

7.960 evra

7.

77/24 KO Rosići

7.952 m2

43.736 evra

4.370 evra

9.

346/3 KO varoš Kosjerić

2.211 m2

8.844 evra

880 evra

 

Do 10. maja 2012. godine do 13. časova. Otvaranje prijava i Javno nadmetanje održaće se istog dana u 13,30 časova

Ostali uslovi iz oglasa ostaju nepromenjeni.

 

 

                                                                                                             PREDSEDNIK OPŠTINE,

Mr Dragan Vujadinović s.r.