Погодака: 464 times

Уторак, 26. новембар 2019.
Ажурирано: 20. децембра 2019.

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018 ), члана 66. Статута општине Косјерић (“Службени гласник општине Косјерић, број 3/2019 ), Одлуке о буџету општине Косјерић за 2019. годину („Службени лист општине Косјерић“ 15/2018), Одлуке о финансирању програма рада удружења грађана усвојене 14. јуна 2018. године на Скупштини општине Косјерић број 400-36/2018 и Правилника о саставу, броју чланова и раду конкурсне Комисије за расподелу средстава удружењима грађана број 401-3/2018 од 12.07.2018.године, Председник Општине Косјерић расписује

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
за финансирање програма Удружења грађана у Општини Косјерић за 2019. годину

Одлуку о расподели средстава можете преузети ОВДЕ.
Листу оцењивања можете преузети ОВДЕ.
Образложење можете преузети ОВДЕ.

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ.
Образац пријаве можете преузети ОВДЕ.
Образац за извештавање можете преузети ОВДЕ.