Погодака: 945 times
На основу члана 87 став 2 Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама  ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац је дужан да интерни акт из члана 22 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012 и 14/2015) објави на својој интернет страници до  11. 10. 2015. године. 
 
С обзиром да је овај рок истицао у недељу, овај рок се продужава на понедељак 12. 10. 2015. године, па се на овај начин испуњава обавеза Наручиоца Општине Косјерић.
 
Текст Интерног акта можете преузети овде.