Погодака: 1002 times

Набавка материјала за саобраћај – горива и мазива за потребе општине Косјерић


Број предмета : 404-25/2015


Број из Плана набавки за 2015. годину: 1.1.5/2015, 1.1.4/2015,

1.1.4/2015 и 2.1.4/2015

 

 Конкурсна документација

 Позив за достављање понуда