Погодака: 982 times
Набавка услуге чишћења и одржавања просторија које су у 

власништву и на коришћењу општине Косјерић  

Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.7/2015 

Број предмета : 404-27/2015
 
 
позив за подношење понуда
 
конкурсна документација