Погодака: 699 times
Општина Косјерић упућује позив за достављање понуда за набавку

радова на отклањању последица елементарних непогода на 

путевима на територији општине Косјерић. У прилогу вести је 
 
 
Позив за достављање понуда и
 
Конкурсна документација.