Погодака: 682 times

Општина Косјерић упућује позив за достављање понуда за набавку

административне опреме –рачунара и сервера. У прилогу вести је

Позив за достављање понуда и

Конкурсна документација.