Погодака: 668 times


На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/

12), председник општине Косјерић је 10.11.2014. године упутио позив за достављање 

понуда у поступку набавке услуге израде Процене угрожености од елементарних 

непогода и других несрећа општине Косјерић .

С обзиром да је наручилац изменио конкурсну документацију, рок за достављање 

понуда се продужава.

Понуду доставити на адресу:Општина Косјерић-Општинска управа општине 

Косјерић, Ул. Олге Грбић 10, 31260 Косјерић, са назнаком: ,,Понуда за јавну 

набавку услуга - услуга израде Процене угрожености од елементарних 

непогода и других несрећа ЈН бр. 2.2.9/2014- НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда ће се сматрати благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до среде 19.11.2014. године до 11,00 часова.

Отварање понуда ће се спровести у среду 19.11.2014. године у 12,00 часова.

Лице (или служба) за контакт: Миломир Јовановић

Број факса : 031/781-441 

Е - mail адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
 
 
 
IMENJENA  Konkursna dokumentacija-Akt o proceni rizika