Погодака: 715 times
Општина Косјерић упућује позив за достављање понуда за набавку 

услуге израде Процене угрожености од елементарних непогода 

и других несрећа општине Косјерић. У прилогу вести је
 
Позив за достављање понуда и
 
Конкурсна документација.