Погодака: 1600 times
Општина Косјерић упућује позив за достављање понуда за набавку

услуге хотела и ресторана за потребе председника општине и 

Општинског већа општине Косјерић. У прилогу вести је Позив за 

достављање понуда и Конкурсна документација.
 
 
 
 
 
Позив за достављање понуда 
 
 
 
 
Конкурсна документација.