Погодака: 830 times

Општина Косјерић упућује позив за достављање понуда за набавку матријала за

саобраћај – горива и мазива до 31.12.2014. године за потребе општине Косјерић.

У прилогу вести је Позив за достављање понуда и Конкурсна документација.

 

Позив за доставлјање понуда

 

Конкурсна документација