Погодака: 838 times

Општина Косјерић упућује позив за достављање понуда за набавку

канцеларијског матријала до 31.12.2014. године за потребе општине

Косјерић. У прилогу вести је Позив за достављање понуда и Конкурсна

документација.

 

позив за подношење понуда

 

конкурсна документација