Погодака: 726 times

Општина Косјерић упућује позив за достављање понуда за набавку

радова на одржавању путева и улица на територији општине Косјерић

- Партија 3. Набавка радова на изради хоризонталне сигнализације

улица у Косјерићу. У прилогу вести је Позив за достављање понуда и

Конкурсна документација.

 

 Konkursna dokumentacija

 

Poziv za podnosenje ponude