Погодака: 732 times

Општина Косјерић упућује позив за достављање понуда за набавку

услугe поправке и одражавања инсталација уличне расвете на подручју

општине Косјерић до 31.12.2014. године. У прилогу вести је Позив за

достављање понуда и Конкурсна документација.

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација