Погодака: 1999 times
Opština Kosjerić
Aktuelnosti
                                                                         
 
 
 
Sreda, 12. jun 2013. g.
Kosjerić. Na osnovu zaključka Privrednog suda u Užicu St. br. 49/10 od 06.05.2010. godine, a u skladu sa članovima 131, 132. i 133. Zakona o stečaju (Službeni glasnik Republike Srbije br. 104/2009) i Nacionalnim standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine (Službeni glasnik Republike Srbije br. 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika
 
GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE „GRAD“ A.D. U STEČAJU
Kosjerić, Ul. Olge Grbić br. 1
OGLAŠAVA
prodaju imovine stečajnog dužnika javnim prikupljanjem ponuda