Погодака: 2440 times
Opština Kosjerić
Aktuelnosti
                                                                         
 
 
 
Utorak, 12. mart 2013. g.
 
Kosjerić. Komisija za sprovođenje postupka raspolaganja građevinskim zemljištem opštine Kosjerić, na osnovu Odluke Predsednika opštine Kosjerić broj 463 – 4 / 2013 od dana 12. 03. 2013. godine, člana 21 Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni list opštine Kosjerić“ 5 / 10), člana 4 stav 1 Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na površinama javne namene u poslovne svrhe i člana 2 u vezi člana 4 Pravilnika o postupku otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta, raspisuje Javnu licitaciju...