Javna nabavka - nasipanje puta Crveni breg - Provalija u MZ Makovište

Opština Kosjerić
Javni pozivi
                                                                         
 
 
 
Petak, 01. jun 2012. g.
 
Kosjerić. Potrebno je da nam do petka, 08. juna 2012. godine do 10:00 časova, dostavite ponudu za nasipanje puta Crveni breg - Provalija u MZ Makovište.
U postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača primenjivaće se kriterijum najpovoljnije cene. Ponudu dostaviti na adresu:
 
Opštinska uprava Kosjerić, Služba za urbanizam,
Olge Grbić broj 10, sa naznakom
"Ponuda za nasipanje puta u MZ Makovište - ne otvaraj".
 
Otvaranje ponuda obaviće se u petak 08. juna 2012. godine u 11:00 časova u sali broj 5 opštine Kosjerić.
Kontakt osoba: Milojko Lečić, telefon: 069/82 56 214