Субота, 04.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни увид плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Годечево“

Петак, 15. септембар 2017.

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр.64/15),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ „ГОДЕЧЕВО“ у КО Годечево1 и КО Годечево2 на територији општине Косјерић
и
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације за изградњу МХЕ Годечево на животну средину

Јавни увид трајаће у периоду од 15.09.2017. године закључно са 16.10.2017. године. Материјал ће бити изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 10, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs). 

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ "Годечево", Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске, комунално-стамбене и имовинско-правне послове (канцеларија број 24, на другом спрату), пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. 

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 16.10.2017. године. 

По завршеном јавном увиду Одељење за урбанизам, Општинске управе Косјерић припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Косјерић. 

Општинска управа Косјерић
Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске,

комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Текст нацрта плана можете преузети ОВДЕ
Графичку документацију можете преузети ОВДЕ
Стратешку процену утицаја на животну средину можете преузети ОВДЕ.

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo