Понедељак, 24.02.2020. Званична презентација Општине Косјерић

16. седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 10/08), С А З И В А М за 17. март 2015. године (уторак), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати

16. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ.
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОЗВОЉЕНОМ НИВОУ БУКЕ И О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ.
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МОДЕЛУ И МЕТОДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА, СА ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ.
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК.
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ И НАЧИНУ РАДА ТЕЛА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.
 16. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА КЈП ''ЕЛАН'', КОСЈЕРИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ.
 17. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'', КОСЈЕРИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ.
 18. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР КОСЈЕРИЋ'', КОСЈЕРИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ.
 19. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ДУБОКО'', УЖИЦЕ ЗА 2015. ГОДИНУ СА ОДЛУКОМ О УСВАЈАЊУЦЕНЕ ОДЛАГАЊА ОТПАДА ЗА 2015. ГОДИНУ.
 20. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА ПО ЗАХТЕВУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОРЊА РАЖАНА И УДРУЖЕЊА ПРИЈАТЕЉА РАЖАНЕ.
 21. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КОСЈЕРИЋ ПОВОДОМ ПРЕДЛОГА ПЛАНА УПИСА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2015./2016. ГОДИНИ.
 22. ИНФОРМАЦИЈА О ФУНКЦИОНИСАЊУ СМЕНСКОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МИТО ИГУМАНОВИЋ'', КОСЈЕРИЋ.
 23. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА ПЕРИД ОД 1.12.2013. ДО 1.12.2014.ГОДИНЕ.
 24. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2015. ГОДИНУ.
 25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
 26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
 27. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

Записник са седнице можете преузети ОВДЕ.
Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ.
Аудио запис са седнице можете послушати ОВДЕ.


 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo