Четвртак, 21.02.2019. Званична презентација Општине Косјерић

Председник општине Косјерић

Погодака: 21399 times

grb finaleКАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 zarko djokic    gordana josipovic
 Председник општине Косјерић 
               ЖАРКО ЂОКИЋ

 Заменик председника општине Косјерић 
                  ГОРДАНА ЈОСИПОВИЋ

Председник општине:

  1. представља и заступа Општину;
  2. предлаже начин решавања питањима о којима одлучује Скупштина;
  3. наредбодавац је за извршење буџета;
  4. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
  5. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, стаутом или одлуком Скупштине;
  6. поставља и разрешава помоћнике Председника општине;
  7. доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања и елементарних непогода с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини општине, када она буде у могућности да се састане;
  8. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.

 

 

 

 

 

borba protiv sive ekonomije

 

banner sl list
Нови број - 1/2019
  (01.02.2019. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------