Понедељак, 17.12.2018. Званична презентација Општине Косјерић

Организација Општинске управе

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Славица Петровић, дипл. правник 


ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА: Милинко Крстић 
Комунална инспекција: Миломир Јовановић, Драган Милаковић
Саобраћајна инспекција: Милинко Крстић
Просветна инспекција: Весна Мандић
Грађевинска инспекција: Милинко Крстић 


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА: Милан Томић

- Одсек за локалну пореску администрацију -

Шеф одсека: Слободан Перишић


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ, ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА: Радомирка Дуњић

 

 

borba protiv sive ekonomije

 

banner sl list
Нови број - 14/2018
  (14.11.2018. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------