Недеља, 05.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Конкурс за пријем деце у ПУ "Олга Грбић"

Четвртак, 08. јун 2017. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о конкурсу за пријем деце

Предшколска установа „Олга Грбић“ обавештава родитеље да расписује конкурс за пријем деце за радну 2017/2018 годину. Конкурс траје од 9. до 23. јуна 2017. године.

Уписују се деца узраста од 18 месеци до 5,5 година. Преузимање пријава и осталих неопходних докумената ће се вршити у управи Предшколске установе у времену од 07 h до 13 h.

Попуњена документа је обавезно вратити у установу до 23.06.2017. године до 13 сати.

Предшколска установа
"Олга Грбић" Косјерић“

Јавно надметање за давање у закуп Отвореног олимпијског базена са пратећим садржајем и опремом у Косјерићу

Среда, 7. јун 2017. године

О Г Л А С
Јавно надметање за давање у закуп Отвореног олимпијског базена са пратећим садржајем и опремом у Косјерићу

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ

УСЛОВИ ОГЛАСА:

Опширније

Рани јавни увид - ПДР за изградњу МХЕ "Годечево"

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр.64/15),

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ „Годечево“

Рани јавни увид трајаће 15 дана, почев од 13.03.2017. године закључно са 27.03.2017. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 5, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Годечево“, Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић (канцеларија број 24, на другом спрату), пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Служби за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 27.03.2017. године.

По завршеном раном јавном увиду Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Косјерић.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Текст плана можете преузети ОВДЕ
Планску документацију можете преузети ОВДЕ


 

Јавни позив за учешће на јавној лицитацији за продају коришћеног алуминијумског лима

Понедељак, 27. фебруар 2017. године

На основу тачке 2. Одлуке Општинског већа општине Косјерић о покретању поступка за отуђење из јавне својине општине Косјерић покретних ствари-коришћених ствари алуминијумског лима, бр.404-14/2017 од 07. фебруара 2017. године, Комисија за отуђење из јавне својине покретних ствари-коришћеног алуминијумског лима, објављује:

О Г Л А С
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ КОРИШЋЕНОГ АЛУМИНИЈУМСКОГ ЛИМА

Опширније

Конкурс за доделу јавних признања и награда за 2017. годину

На основу члана 36. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 9/08) и члана 3,5 и 15. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Косјерић која се додељује поводом Дана општине, 7. марта, Комисија за доделу јавних признања и награда општине Косјерић

О Б А В Е Ш Т А В А

Скупштина општине Косјерић, на седници 8. фебруара 2014. године, донела је Одлуку о установљењу јавних признања и награда општине Косјерић. Текст Одлуке можете видети на званичном сајту општине Косјерић (ОВДЕ) или га преузети у канцеларији број 29. 

На основу нове Одлуке скупштинска Комисија за доделу јавних признања и награда општине Косјерић је расписала конкурс. 

Сва правна и физичка лица, друге организације и удружења грађана могу доставити своје предлоге за доделу јавних признања и награда. 

Могу се предлагати истакнути појединци, правна лица, друге организације и удружења грађана, који су постигли запажене резултате у својим активностима у прошлој години. 

Образложени предлози подносе се општинској писарници општине Косјерић, канцеларија у приземљу до 3. фебруара 2017. године. 

Нелаговремени и необразложени предлози неће се разматрати. 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ


 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo