Субота, 11.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Конкурс за регресирање вештачког осемењавања крава и крмача у 2017. години

Среда, 29. новембар 2017.

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Решења Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-01634/2017-09 од 17.03.2017. године о давању претходне сагласности на Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2017. годину и тачке 2.1. Програма мера, Закључка Скупштине општине Косјерић број: 06-12/17 од 15.06.2017. године („Службени лист општине Косјерић“, бр.10/17) и Одлуке Председника општине Косјерић број: 320-1/2017 од 29.11.2017. године, Председник општине Косјерић расписује:

К О Н К У Р С
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА И КРМАЧА У 2017. ГОДИНИ

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 1. Право на регресирање вештачког осемењавања имају сва регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Косјерић.
 2. Грла за која се подноси захтев за регрес морају бити у власништву носиоца ила члана пољопривредног газдинства.
 3. Право за регрес имају пољопривредници за прво осемењавање крава и крмача.
 4. Висина регреса за вештачко осемењавање износи 900 динара по осемењеној крави и 600 динара по осемењеној крмачи.
 5. Опредељена средства по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручије општине Косјерић за ове намене су 1,9 милиона динара.
 6. Исплата регреса вршиће се по редоследу подношења захтева.
 7. Једно домаћинство може у току трајања конкурса поднети само један захтев без обзира на број грла за која подноси захтев.
 8. Општина Косјерић ће регресирати вештачко осемењавање крава и крмача које је извршено у периоду од 01.01.2017. до 29.12.2017. године, све до момента утрошка опредељених средстава.
 9. Захтев за субвенцију се подноси на прописаном обрасцу преко писарнице општинске управе, претходно проверен од стране саветника за пољопривреду ОУ.

Уз захтев се прилаже следећа документација:

 1. Фотокопија Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2017. годину.
 2. Фотокопија пасоша за грла која су вештачки осемењена.
 3. Фотокопија Картона (потврде) за вештачко осемењавање издате од стране ветеринарске станице или амбуланте.
 4. Фотокопија наменског текућег рачуна за пољопривреду отвореног у пословној банци.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 01.12. до 29.12.2017. године.

Сви Захтеви који су непотпуни и предати ван конкурсног рока неће бити разматрани.

Одлуку о расписивању конкурса можете преузети ОВДЕ
Образац захтева за регресирање вештачког осемењавања крава и крмача можете преузети ОВДЕ

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 4/2020
  (07.07.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo