Петак, 10.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Рани јавни увид - ПДР за изградњу МХЕ "Годечево"

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр.64/15),

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ „Годечево“

Рани јавни увид трајаће 15 дана, почев од 13.03.2017. године закључно са 27.03.2017. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 5, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Годечево“, Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић (канцеларија број 24, на другом спрату), пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Служби за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 27.03.2017. године.

По завршеном раном јавном увиду Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Косјерић.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Текст плана можете преузети ОВДЕ
Планску документацију можете преузети ОВДЕ


 

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo