Javni poziv: Obaveštenje - Procena uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje poslovnog objekta za pakovanje vode

 
 
Opština Kosjerić
Javni pozivi - Ekologija
Pripremili:
Služba za urbanizam i infrastrukturu
Petak, 4. oktobar 2013. g. 

Kosjerić. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje poslovno-proizvodnog objekta-fabrike za pakovanje mineralne vode i bunara IEBKos-2, na kat.par.broj 219/1 KO Galovići, na teritoriji opštine Kosjerić

 Obaveštenje