Nabavka 2012.: Izgradnja fekalne kanalizacije u Školskoj bašti

Opština Kosjerić
Javni pozivi
                                                                         
 
 
 
Petak, 18. maj 2012. g.
 
Kosjerić.

Potrebno je da nam do srede 23. maja 2012. godine do 10:00 časova, dostavite ponudu za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u Školskoj bašti u Kosjeriću, prema predmeru radova i obrascu ponude dostavljenim uz zahtev.
 
U postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača primenjivaće se kriterijum najpovoljnije cene. Ponudu dostaviti na adresu: Opštinska uprava Kosjerić, Služba za urbanizam i infrastrukturu, Olge Grbić broj 10, sa naznakom "PONUDA za fekalnu kanalizaciju - ne otvaraj".
 
Otvaranje ponuda obaviće se u sredu 23. maja 2012. godine u 12:00 časova u sali broj 5 opštine Kosjerić. Kontakt osoba: Milunika Marić 069/82 56 259
 
 
 
 
Predmer i predračun: