1.3.4/2020 Набавка радова на реализацији пројекта "Реконструкција и доградња пијаце у Косјерићу"

Среда, 27. мај 2020. 
Ажурирано: 04. август 2020. 

Набавка радова на реализацији пројекта "Реконструкција и доградња пијаце у Косјерићу"
Јавна набавка број 1.3.4/2020

Одлуку о обустави поступка можете преузети ОВДЕ

Друго обавештење о продужењу рока можете преузети ОВДЕ
Другу измену конкурсне документације можете преузети ОВДЕ

Обавештење о продужењу рока можете преузети ОВДЕ
Измењену конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Позив за подношење понуда можете преузети ОВДЕ.
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.