2.2.19/2017 Набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу секундарне фекалне канализације у насељу Крушевље од улице Баре до улице 12. Нове у општини Косјерић

Четвртак, 28. децембар 2017. 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СЕКУНДАРНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ КРУШЕВЉЕ ОД УЛИЦЕ БАРЕ ДО УЛИЦЕ 12. НОВЕ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ
Јавна набавка број 2.2.19/2017

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ

Позив за подношење понуда у поновљеном поступку можете преузети ОВДЕ.

Позив за подношење понуда можете преузети ОВДЕ
Образац понуде можете преузети ОВДЕ
Образац изјаве о испуњености услова можете преузети ОВДЕ
Модел уговора можете преузети ОВДЕ
Пројектни задатак можете преузети ОВДЕ